Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế (2000) Full Thuyết Minh - (36/36)

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế (2000) Full Thuyết Minh - (36/36)

Tên phim: Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế (2000) Full Thuyết Minh - (36/36)

Đạo diễn: Trương Trí Thắng, Trương Huy Lực

Diễn viên: Cừu Vĩnh Lực, Dương Hồng Vũ, Trương Tử Kiện, Trương Tiểu Lỗi

Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc

Quốc gia: Trung Quốc

Nhà sản xuất: Nhạc Lỗ Nghị

Thời lượng: Full 36 tập

Năm sản xuất: 2000

Đánh giá: 8.2/10 của 12.522.554 Lượt Bình Chọn

Xem phim Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế (2000) Full Thuyết Minh - (36/36)

Thời Chiến Quốc,kỳ nhân Quỷ Cốc Tử có 2 đệ tử tâm đắc Tôn Tẫn và Bàng Quyên Nhưng khi 2 người rời núi chỉ Tôn Tẫn mới đc truyền " Binh Pháp Tôn Tử" Bàng Quyên vì ham công danh phú quý nên xin Quỷ Cốc tiên sinh xuống núi trước để tìm công danh. Bàng Quyên làm tướng nước Ngụy, vì ghen ghét tài học của Tôn Tẫn đã mượn pháp luật mà trị tội chặt 2 chân, chạm vào mặt để Tẫn phải giấu mình không lộ diện.
     Sứ giả nước Tề đến đất Lương, Tôn Tẫn lén gặp thuyết phục sứ giả. Sứ giả nước Tề cho là kỳ lạ bèn mang trộm Tôn Tẫn lên xe về Tề. Tướng Tề là Điền Kỵ phục tài, tâu với Tề Uy Vương phong Tẫn làm thầy, cùng với Kỵ đem quân đánh Nguỵ. Tẫn ngồi trong xe kín, bày mưu kế cho Kỵ đánh Nguỵ phải kiệt quệ.
     Mười ba năm sau, Nguỵ và Triệu đánh Hàn. Hàn cáo cấp với Tề, Tề lại sai Điền Kỵ làm tướng, Tôn Tẫn làm quân sư đi cứu Hàn. Tôn Tẫn dùng kế "vây Ngụy cứu Triệu" khiến cho tướng Ngụy là Bàng Quyên nghe vậy phải rời bỏ Hàn quay về. Tẫn lại dùng kế giảm số bếp trong quân lừa Bàng Quyên đuổi theo, rồi sau đó sai quân cung nỏ mai phục hai bên đường Mã Lăng, lấy một khúc gỗ to cạo sạch vỏ, lấy than khắc lên dòng chữ: "Bàng Quyên sẽ chết dưới cây này". Sau đó dặn quân lính hễ thấy ánh lửa nổi lên là bắn thẳng vào chỗ đó. Bàng Quyên đuổi đến nơi, thấy có chữ bèn sai quân thắp đuốc lên để đọc. Quyên đọc xong, thất kinh vội sai quân rút nhưng đã muộn. Quân Tề mai phục thấy ánh lửa đốt lên vội bắn như mưa về phía đó. Bàng Quyên bị tên bắn ngã ngựa, sợ bị quân Tề làm nhục vội rút gươm tự tử".


36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử :

1. Lên gác rút thang
2. Nụ cười giấu dao
3. Không điên giả khùng
4. Ve sầu thoát xác
5. Lấy mận thay đào
6. Vây Ngụy cứu Triệu
7. Băt kẻ đầu sỏ
8. Lấy sức nhàn chống kẻ địch mệt mỏi
9. Bịa đặt vu khống
10. Mượn dao giết người
11. Mượn gió bẻ măng
12. Giấu trời vượt biển
13. Lấy xà thay cột
14. Mượn đường diệt quắc
15. Dương đông kích tây
16. Kế bỏ trống thành
17. Kế phản gián
18. Hoa nở trên cây
19. Ném ngói dụ ngọc
20. Đục nước bắt cá
21. Lén vượt trần thương
22. Kế mỹ nhân
23. Biến khách thành chủ
24. Chỉ gà mắng chó
25. Kế liên hoàn
26. Thân nước xa đánh nước gần
27. Đánh rắn động cỏ
28. Điệu hổ li sơn
29. Vờ tha để bắt
30. Mượn xác hoàn hồn
31. Rút củi dưới đáy nồi
32. Tiện tay dắt dê
33. Đóng cửa bắt giặc
34. Kế khổ nhục
35. Đứng cách bờ nhìn lửa cháy
36. Chuồn là thượng sách

Xem thêm: Binh, Phap, Ton, Tu, Va, 36, Muu, Ke, (2000), Thuyet, Minh, (36/36), Cuu Vinh Luc, Duong Hong Vu, Truong Tu Kien, Truong Tieu Loi, Truong Tri Thang, Truong Huy Luc, Nhac Lo Nghi, binh phap ton tu va 36 muu ke, binh phap ton tu va 36 muu ke 2000, binh phap ton tu va 36 muu ke thuyet minh, binh phap ton tu va 36 muu ke uslt, binh phap ton tu va 36 muu ke 2000 thuyet minh, binh phap ton tu va 36 muu ke 2000 uslt, binh phap ton tu va 36 muu ke xem online, binh phap ton tu va 36 muu ke 2000 xem online, binh phap ton tu va 36 muu ke thuyet minh xem online, binh phap ton tu va 36 muu ke uslt xem online, binh phap ton tu va 36 muu ke tap 1, binh phap ton tu va 36 muu ke thuyet minh tap 1, binh phap ton tu va 36 muu ke uslt tap 1, binh phap ton tu va 36 muu ke tap cuoi, binh phap ton tu va 36 muu ke thuyet minh tap cuoi, binh phap ton tu va 36 muu ke uslt tap cuoi, xem phim binh phap ton tu va 36 muu ke 2000, xem phim binh phap ton tu va 36 muu ke thuyet minh, xem phim binh phap ton tu va 36 muu ke uslt, download phim binh phap ton tu va 36 muu ke 2000 full, download phim binh phap ton tu va 36 muu ke thuyet minh full, download phim binh phap ton tu va 36 muu ke uslt full, binh phap ton tu va 36 muu ke full, binh phap ton tu va 36 muu ke 2000 full, binh phap ton tu va 36 muu ke thuyet minh full, binh phap ton tu va 36 muu ke uslt full, ton tan binh phap va 36 muu ke, ton tan binh phap va 36 muu ke 2000, ton tan binh phap va 36 muu ke thuyet minh, ton tan binh phap va 36 muu ke uslt, ton tan binh phap va 36 muu ke 2000 thuyet minh, ton tan binh phap va 36 muu ke 2000 uslt, ton tan binh phap va 36 muu ke xem online, ton tan binh phap va 36 muu ke 2000 xem online, ton tan binh phap va 36 muu ke thuyet minh xem online, ton tan binh phap va 36 muu ke uslt xem online, ton tan binh phap va 36 muu ke full, ton tan binh phap va 36 muu ke 2000 full, ton tan binh phap va 36 muu ke thuyet minh full, ton tan binh phap va 36 muu ke uslt full