Đông Cung Tây Lược - Queens Of Diamonds And Hearts (2012) - FFVN - (25/25)

Đông Cung Tây Lược - Queens Of Diamonds And Hearts (2012) - FFVN - (25/25)

Tên phim: Đông Cung Tây Lược - Queens Of Diamonds And Hearts (2012) - FFVN - (25/25)

Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh

Diễn viên: Quách Tấn An, Trần Pháp Lai, Trần Mẫn Chi, Nguyễn Triệu Tường

Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc

Quốc gia: Trung Quốc

Nhà sản xuất: TVB

Thời lượng: Full 25 tập

Năm sản xuất: 2012

Đánh giá: 8.3/10 của 10.660.548 Lượt Bình Chọn

Xem phim Đông Cung Tây Lược - Queens Of Diamonds And Hearts (2012) - FFVN - (25/25)

Đông Tây cung lược được thực hiện theo thủ pháp làm phim hài hước, Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nào ngờ Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây sóng gió trong chốn hoàng cung.

Xem thêm: dong, Cung, Tay, Luoc, Queens, Of, Diamonds, And, Hearts, (2012), FFVN, (25/25), Quach Tan An, Tran Phap Lai, Tran Man Chi, Nguyen Trieu Tuong, Huynh Vy Thanh, TVB, dong cung tay luoc, dong cung tay luoc 2012, dong cung tay luoc tvb, dong cung tay luoc ffvn, dong cung tay luoc xem online, dong cung tay luoc 2012 xem online, dong cung tay luoc ffvn xem online, dong cung tay luoc full, dong cung tay luoc 2012 full, dong cung tay luoc ffvn full, Queens Of Diamonds And Hearts, Queens Of Diamonds And Hearts 2012, Queens Of Diamonds And Hearts tvb, Queens Of Diamonds And Hearts ffvn, Queens Of Diamonds And Hearts uslt, Queens Of Diamonds And Hearts xem online, Queens Of Diamonds And Hearts 2012 xem online, Queens Of Diamonds And Hearts ffvn xem online, Queens Of Diamonds And Hearts uslt xem online, Queens Of Diamonds And Hearts full, Queens Of Diamonds And Hearts 2012 full, Queens Of Diamonds And Hearts ffvn full, Queens Of Diamonds And Hearts uslt full