172.68.65.28
Nhấn để phim mới được upload nhanh hơn!

7 Viên Ngọc Rồng 2009 - Dragon Ball Kai 2009

- Server PHIMVÀNG 1 2 3 4 5 6-End

- Server DREAM 1 2 3 4 5 6-End

- Server VIP 1 2 3 4 5 6-End

- Server VIETNAM 1 2 3 4 5 6-End